Luo Tili
Kirjaudu
hello world!

TARVITSEEKO MEIDÄN FIRMA

AirFaas

Jotkut yritykset hyötyvät hankintajärjestelmästä valtavasti, mutta toisille siitä ei ole suurempaa iloa. Voit arvioida tarvitseeko teidän firmanne AirFaasia vastaamalla viiteen helppoon kysymykseen:

MITÄ YRITYKSENNE TEKEE?

AirFaas sopii parhaiten tekniseen, teolliseen hankintaan. Tarkoitamme tällä omien kuvien mukaisesti ostettavia tuotteita ja komponentteja. Näin ollen Airfaas on erinomainen ratkaisu sellaisilla teollisille valmistajille ja konepajoille. Airfaasin yksi parhaita ominaisuuksia on tarjouskyselyiden tekeminen ja hallinta, joten suurimmat hyödyt AirFaasista on yrityksille jotka tekevät paljon tarjouskyselyitä osana normaalia liiketoimintaa: Projekteja ja suurten projektien osia toimittavatyritykset, räätälöityjä koneita ja laitteita yksittäiskappaleina tai pieninä sarjoina valmistavat yritykset, sekä erilaisia hankinnan palveluita tarjoavat yritykset.

MITKÄ OVAT SUURIMMAT ONGELMANNE?

Onko ostotoimintanne manuaalista, hidasta, ja virheille altista? AirFaas tuo apua näihin haasteisiin. Onko teillä vaikeuksia löytää ajantasaista tietoa ja tehdä jatkuvaa hankintojen raportointia ja siksi näkyvyytenne ostoihin on huono? AirFaas ratkaisee tiedon ja raportoinnin haasteet. Lojuvatko ostamiseen liittyvät tiedot ja tiedostot ihmisten kovalevyillä, sähköposteissa, ja hajanaisissa järjestelmissä?? Ei hätää, AirFaas keskittää hankintatiedot yhteen paikkaan. Teidän on vaikea selvittää mitä eri toimittajien kanssa on sovittu, koska ja kenen toimesta? AirFaasin kirjausketju näyttää dokumenttikohtaisesti, mitä, milloin ja miten on kunkin transaktion osalta sovittu.

MITÄ TYÖKALUJA TEILLÄ ON JO KÄYTÖSSÄ?

You will get the biggest bang for your buck if you don’t currently have any system for managing your procurement, or you have multiple legacy point-solutions for different parts of the procurement process and these solutions work poorly together. Either way, you have a clear reason to implement a system that will significantly improve your day-to-day efficiency and output.

KUINKA KEHITTYNYTTÄ HANKINTATOIMENNE ON?

Digitalisaatio on valtava loikka, joka otetaan askel kerrallaan. Mitä kehittyneempiä hankinnan prosessinne ja raportointinne on, sitä nopeammin AirFaasin kaltainen työkalu tuottaa konkreettisia hyötyjä. Mikäli hankintatoimenne on vasta kehityksen alkukaaressa, AirFaas auttaa perusteiden kanssa nopeasti ja luo pohjan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

KYKENEEKÖ YRITYKSENNE KEHITTYMÄÄN TYOKALUJEN MUKANA?

Hankintajärjestelmän käyttöönotto vaatii enemmän kuin järjestelmään sisäänkirjautumisen. Henkilöstön pitää olla halukasta ja kyvykästä oppimaan uuden järjestelmän käyttö. On tavallista, että käyttöönoton yhteydessä kannattaa muuttaa vanhoja prosesseja, ja ihmisten täytyy sitoutua uusiin toimintatapoihin. Oletteko valmiita muutokseen ja sen johtamiseen? Kykeneekö organisaationne oppimaan uusia toimintatapoja ja sitoutumaan päivitettyihin prosesseihin?

AirFaas

LUPAAMME 100% OSTOJEN HALLINNAN

crossmenu