Luo Tili
Kirjaudu
hello world!

AIRFAAS TOIMINNALLISUUS

MASTER-DATAN HALLINTA

Mikään digitaalinen järjestelmä ei toimi ilman Master-dataa. AirFaas toimii sekä itsenäisenä järjestelmänä että osana suurempaa kokonaisuutta. Voitte ohjata kaiken hankinnan kannalta oleellisen tiedon AirFaasiin ja AirFaasista muihin järjestelmiin.

MASTER-DATAN OMISTAJA TAI KÄYTTÄJÄ

AirFaas voi toimia sekä master datan omistajana (Master) tai käyttäjänä (Slave) kokonaisarkkitehtuuristasi riippuen. Omistajuus voidaan tehdä joustavasti datapiste kerrallaan.

JOUSTAVASTI OSA KOKONAISARKKITEHTUURIA

Pystymme hakemaan data muualta, ja siirtämään data muihin järjestelmiin haluttujen prosessien mukaisesti. AirFaas tukee kaikkea hankinnan kannalta oleellista Master-data ja sen välittämistä hankinnan kannalta oleellisien business objektien välillä.

TEHOKKUUTTA TOIMINTAAN

Vaikka AirFaas ei lähtökohtaisesti ole Master-Datan hallinnan järjestelmä, joustava arkkitehtuurimme mahollistaa AirFaasin käytön osana monimutkaistakin järjestelmäkokonaisuutta. AirFaas on suunniteltu siten, että kriittinen data siirtyy helposti ja turvallisesti järjestelmien välillä, eliminoiden datan manuaalisen siirtelyn ja helpottaen kaikkien järjestelmien käyttäjiä. AirFaasin filosofia on toimivuus muiden järjestelmien kanssa.

AirFaas 

LUPAA HANKINNAN 100% TOIMINTOJEN KONTROLLIN

crossmenu