Luo Tili
Kirjaudu
hello world!

AIRFAAS TOIMINNALLISUUS

POIKKEAMIEN HALLINTA

Jatkuvien tavaravirtojen kanssa työskentelevillä yrityksillä pitäisi ehdottomasti olla järjestelmä, jolla voi raportoida ja ratkaista tilauksiin ja toimituksiin liittyviä poikkeamia ja ongelmia. AirFaasin poikkeamanhallinta on automaattisesti linkattu tilauksiin, tarjouskyselyihin, sekä nimike- että toimittajatietoihin. Poikkeamien hallinta ei ole myöskään yksipuolista: toimittajat voivat osallistua prosessiin ja täsmällinen raportointi ja laadukas kommunikointi auttavat juurisyiden löytämisessä ja ongelmien nopeassa ratkaisussa.

YHDEN SIVUN YLEISKUVA POIKKEAMISTA

Näet yhdellä vilkaisulla paljonko poikkeamina on, ja mikä on poikkeamien käsittelyn tila. Liikennevalot ja tapahtumien värikoodaus auttavat erottamaan hoidossa olevat tapaukset niistä, jotka vaativat huomiotasi. Voit porautua yksittäisiin poikkeamiin yleisnäkymästä ja käsittelyn lisäksi voit päättää keiden pitää päästä käsiksi tapahtuman tietoihin.

LUO POIKKEAMIA JA VASTAA NIIHIN

AirFaasin avulla luot poikkeamailmoitukset nopeasti, ja voit helposti vastata sinulle tehtyihin poikkeamailmoituksiin. Voit määritellä poikkeamien tyypin, määritellä juurisyitä, listata korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, ja lopuksi sopia miten ja kuka vastaa poikkeamasta aiheutuneista kustannuksista

PÄIVITÄ JA TARKKAILE

Poikkeamien tietoja on helppo päivittää käsittelyprosesin edetessä. Voit lisätä tietoja, dokumentteja ja kuvia, ja käydä keskustelua toimittajan kanssa uusista löydöksistä. AirFaasin tapahtumaketjun kirjaus kertoo mitä tietoja on päivitetty, koska, ja kenen toimesta, joten prosessin läpinäkyvyys ja kontrolli on taattu.

LIITTEET JA ARKISTOINTI

Voit liittää poikkeamaraportteihin valokuvia, piirustuksia ja muita selvittämisen kannalta oleellisia dokumentteja. Kaikki poikkeamaan liittyvät tiedot tallennetaan AirFaasiin, ja poikkeamaraportista alkaen kaikki poikkeamaan liittyvä dokumentaatio löytyy samasta paikasta

AirFaas 

LUPAA HANKINNAN 100% TOIMINTOJEN KONTROLLIN

crossmenu