Luo Tili
Kirjaudu
hello world!

AIRFAAS TOIMINNALLISUUS

KUSTANNUSTEN- JA KATEGORIANHALLINTA

Hankintojen kategorisointi on AirFaasin keskeinen ominaisuus. AirFaasissa voitte luokitella hankinnat juuri teidän liiketoimintanne kannalta mielekkäällä tavalla. Saatte automaattisesti täydellisen spend-analyysin reaaliaikaisesti kaikista AirFaasissa tapahtuvista transaktioista.

JOUSTAVAT KATEGORIAT

AirFaasissa voitte luoda ja ylläpitää juuri teidän liiketoimintanne kannalta mielekkäät hankintakategoriat. AirFaas tukee monen kategorian yhtäaikaista käyttöä, joka puolestaan antaa teille mahdollisuuden ymmärtää ostojanne useasta eri näkökulmasta.

REAALIAIKAINEN KUSTANNUSTEN-SEURANTA

AirFaasin raportit ottavat huomioon jokaisen uuden tapahtuman sitä mukaan, kun niitä syntyy. Näin ollen ajantasainen ja tarkka spend-analyysi on käytettävissä aina ja koko ajan. Enää teidän ei tarvitse kaivella dataa useista järjestelmistä exceliin kerran vuosineljänneksessä ja kärsiä päivittämättömästä tiedosta.

KUSTANNUSTEN-RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA

AirFaas on täynnä valmiita raportteja joiden avulla pystyt tarkastelemaan tietoa hankintakategorian, toimittajaan, nimikkeen, ja monen muun tekijän näkökulmasta. Mikäli haluat tehdä syvällisempää analyysiä, voit viedä hankintadatan exceliin tai BI-järjestelmiin tarkempaa analysointia varten.

YHDISTÄ OSTOTIETOJA USEASTA JÄRJESTELMÄSTÄ

Voitte integroida AirFaasin muiden järjestelmien kanssa ja tuoda ostotilaustietoja keskitetysti AirFaasiin koko yrityksen kattavan, täydellisen spend-näkyvyyden saamiseksi. Tämä on erittäin hyödyllistä yrityksille, joilla on käytössä useita eri ERP tai tilaushallinnan järjestelmiä eri toimipisteissä, ja koko yrityksen kattavan spend-näkyvyyden tuottaminen on manuaalista ja hidasta

TEE TOIMENPITEITÄ ANALYYSIEN JA HAVAINTOJEN POHJALTA

AirFaasin avulla sinun on helppo muuttaa havainnot toimenpiteiksi sisäänrakennetun tarjouskysely- ja poikkeamanhallintatyökalujen avulla. Liian monta toimittajaa tietyssä kategoriassa? Tee helposti tarjouskyselyt valituille toimittajille ja keskitä ostoja!

AirFaas 

LUPAA HANKINNAN 100% TOIMINTOJEN KONTROLLIN

crossmenu