Luo Tili
Kirjaudu
hello world!
A laptop dispalying AirFaas webpage with pie graph and table

AirFaas

HANKINNAN AMMATTILAISILLE

AirFaas hankintajärjestelmä on suunnitellut hankinnan ammattilaiset hankinnan ammattilaisille. Tavoitteemme on automatisoida aikasyöpöt rutiinitehtävät, keskittää kaikki ostamisen kannalta keskeinen tieto yhteen järjestelmään, ja helpottaa raportointia. Miksi? Jotta sinä voit keskittyä olennaiseen ja tehdä työsi erinomaisesti.

Liian monet hankinnan ammattilaiset kärsivät huonoista työkaluista, tai joutuvat sinnittelemään kokonaan ilman. Työn tekeminen on hidasta ja vaikeaa, ajantasaisen ja paikkansapitävän tiedon hyödyntämisestä päivittäisessä päätöksenteossa puhumattakaan.

Me AirFaasilla haluamme antaa ostajille kunnon työkalut parempaan ostamiseen ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

HALLITSE OSTOJA JA HANKINTAKATEGORIOITA

Kustannusten hallinta ja materiaalien oikea-aikaisen ja -laatuisen saatavuuden varmistaminen ovat hankinnan tärkein tehtävä. AirFaas antaa kehittyneet työkalut kulujen ja kategorioiden hallintaan. Näet reaaliaikaisesti, missä kategorioissa kaikki on hyvin, ja missä on ongelmia. Voit helposti kohdentaa voimavaroja niille hankinnan osa-alueille, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaan. Joustavan kategoriarakenteen avulla pystyt tarkastelemaan hankintoja juuri siten, mikä on liiketoiminnallesi kriittistä.

KESKITY OLENNAISEEN

Tiedät, että hankintatoimen pitäisi olla strategista, mutta liian suuri osa hankintaosaston ajasta valuu hyödyttömien rutiinitehtävien parissa askarteluun. AirFaas eliminoi manuaalisia pullonkauloja ja vapauttaa hankinnan ammattilaisten aikaa oikeaan työhön, kuten toimittajien suorituskyvyn analysoimiseen ja ongelmien juurisyiden löytämiseen.

VAIKUTA KOKO YRITYKSEN TULOKSEEN

Useimmat hankinnan ammattilaiset tietävät tekevänsä tärkeää työtä ja tekevänsä sen erinomaisesti. Tekeminen jää kuitenkin helposti näkymättömäksi, koska hankinnan ammattilaisilla on vaikeuksia todentaa tuloksia, ja kommunikoida saavutuksista ja hankintatoimen vaikuttavuudesta eri sidosryhmille ja johdolle. Rutiinitehtävien automatisoinnin lisäksi AirFaas auttaa keskittymään olennaiseen ja raportoimaan työn tuloksista. Kattavat raportointityökalut ja mittarit helpottavat tilannekuvan muodostamisessa ja kommunikoimisessa muille. Korkealaatuinen tieto ja faktat antavat hankinnan ammattilaisille työkalut kommunikoida uskottavasti ja päästä mukaan strategisten päätösten tekoon.

AirFaas 

LUPAA HANKINNAN 100% TOIMINTOJEN KONTROLLIN

crossmenu