Register
Login
hello world!

Tarjouspyynnöt ja digitaalisen keskitetyn tiedon saatavuus haasteina teollisuuden PK-yrityksissä

January 13, 2022 by: Robert Blomstedt
Share: 

Tarjouspyynnöt ja keskitetyn tiedon helppo saatavuus ovat haasteellisia teollisuuden PK-yrityksissä. Haastattelemamme hankintapäälliköt ja teollisuuden johtajat kertovat myös, että digitalisoidun tiedon saatavuus koetaan hankalaksi.

Teollisuudessa on nykyään käytössä aina vain paremmat pelit ja vehkeet kaikkeen. Tämä koskee myyntiä, tuotantoa, sisäistä laskentaa ja resursointia. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä suurempi yhtiö, sen paremmat työkalut.

Myynti ja tuotanto etusijalla, tarjouspyyntö koetaan hankalaksi

Haastatteluiden perusteella meille on syntynyt mielikuva, että vaikka itse perusprosessi toimisi hyvin, tarjouspyyntö on yhä Exceleiden ja sähköpostien varassa. Syy tähän on luonnollinen; kun yrityksen toimintaa aletaan digitalisoida, ovat myynti ja tuotannon tehostaminen etusijalla.

Silti – teollinen hankintatoimi on usein yrityksen suurin menoerä. Se saattaa olla liikevaihdosta 40-80%.

Monet isot yhtiöt ovat ratkaisseet asian joko kehittämällä omia järjestelmiään, jotka linkitetään järeisiin ERP-kokonaisuuksiin, tai ostamalla isoilta IT-yhtiöiltä lisäosia olemassa oleviin ratkaisuihin palvellakseen yhtiön prosessien jokapäiväistä hallintaa mahdollisimman ketterästi.

Tarjouspyyntö AirFaasissa yhtenä tärkeänä elementtinä hankintatoimen automatisoinnissa

Me AirFaasissa keskitymme ennen kaikkea hankintatoimen automatisoimiseen ja siihen liittyvien prosessien digitalisoimiseen ja helpottamiseen.

Hankintapäälliköt ja ostajat saavat käyttöönsä alati paranevat työkalut, joilla he muuttavat Excelinsä ja sähköpostipyörityksensä Best Practice -käytäntöjen mukaiseksi. Laajat rajapinnat ja datan liikkuvuus nopeuttaa ja vähentää manuaalista työtä, sekä minimoi inhimillisten virheiden mahdollisuuden.

Tämä tuo yrityksille turvaa ja luotettavuutta, data-analysoinnin mahdollisuutta sekä ostamisen johdettavuutta, kun tarjouspyyntö ja muut hankintatoimet ovat siististi kokonaisvaltaisessa ympäristössä. Ostajille AirFaas tuo työarjen helpottamisen lisäksi nopeutta, uskottavuutta ja toimittajien hallinnointia. Hankintojen kontrolli tehostuu, kun ostaja näkee yhdellä vilauksella hankintojen kokonaistilanteen ja pystyy sitä helposti hallinnoimaan.

Näin AirFaas auttaa hankintatoimea

Ensinnäkin tehty työ ei ole yksittäisen henkilön omalla koneella tai sähköpostissa. Tieto on keskitettyä ja kenen tahansa yrityksen vastuuhenkilön saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Keskitetty tieto mahdollistaa prosessivirheiden nopean huomaamisen, jolloin niihin on helppo puuttua.

Tieto on jaettavissa, jolloin esimerkiksi tarjouspyyntö voi lähteä järjestelmästä suoraan toimittajille. He puolestaan vastaavat kyselyihin, joko vanhaan tapaan sähköpostilla tai kirjautumalla järjestelmään.

Toinen hyödyllinen mahdollisuus on raportointi: raportit hallitukselle ja johtoryhmälle syntyvät helposti, kun tietoa ei enää erikseen kerätä eri paikoista. Tieto on nyt, koko ajan, ajantasaista ja raportoitavissa.

Voitto tehdään ostamalla fiksusti

Vuosien varrella on kuultu monella eri kielellä; voitto tehdään nykyään ostamalla eikä myymällä. Kun kilpailu kovenee, tulosta on usein helpointa kohentaa parantamalla hankintatoimea.

Katteita ei enää nosteta helposti vain hintoja nostamalla. Se on väärä tapa ja harvemmin tuottaa toivottua tulosta. Toki jos molemmat konstit onnistuvat, voi yhtiön tulos harpata kerralla mojovasti ylöspäin.

Varaa esittelyaika tai tutustu muuhun sisältöömme

Rohkenemme siis näillä ajatuksilla kehottaa hankintapäälliköitä ja muita vastuuhenkilöitä tarttumaan hirveä sarvista ja ottamaan markkinoiden tehokkaimman ja nopeimmin kehittyvän ratkaisun käyttöön.

Näin varmistat olevasi etusijalla yrityksenä ja myöskin positiossasi. Say Hi To Good Buys!

Latest blog entries

Hotfix – AIRFAAS 24.5.1.0

read more

WHAT’S NEW – AIRFAAS 24.5.0.0

read more

WHAT’S NEW – AIRFAAS 24.4.0.0

read more

WHAT’S NEW – AIRFAAS 24.3.0.0

read more

WHAT’S NEW – AIRFAAS 24.2.0.0

read more

AirFaas 

WE GUARANTEE 100% PROCUREMENT PROCESS CONTROL

crossmenu