AirFaas har utvecklats under en fem års pilotprocess under varumärket Combi Works. Så nu vet vi att allt fungerar!

Combi Works har fungerat som en testanvändare under flera år. Med hjälp av AirFaas har de uppnått en tillväxt på 100% utan att anställa tilläggsresurser i administration eller operativa uppgifter. Företaget har emellertid kunnat fokusera på sina kunder, digitalisera sina anskaffningar och kollaborera med sina partners så att uppgifter inte behöver göras dubbelt genom deras supply chain. Och alla kunder har fått en kundportal samt leverantörer en leverantörsportal med alla nonconformities digitaliserade i samma system.

Greta Grudzinskaitė
Segment manager

HUONE är ett företag som har skapat en ny generation mötesplatser. Färgglada och kreativa, vill de eliminera så mycket som möjligt som förknippas med tråkiga möten. HUONE är nu etablerat i Helsingfors, Köpenhamn och Singapore. HUONE använder AirFaas för att uppgradera sin tillverkning av möbler och inredning. Öka dess hållbarhet och sänka koldioxidavtrycket med nya fabriker och bättre kvalitet. HUONE flyttade också produktionen från Asien till Europa och sparade på så sätt både på miljön som plånboken. AirFaas ”Finance Loop” var också en viktig del av finansieringen av produktionen.

Jaakko Eskola
Business Development Manager

Schneider Electrics produkter består av komponenter och programvara som bygger på öppna gränssnitt som kan kopplas ihop i de flesta system.

Schneider Electric använder AirFaas för att hitta nya leverantörer, organisera outsourcad tillverkning, automatisera processer, hitta nya marknader och korta ner produktions- och leveranstider för sina elladdnings system.

Användarmoduler:
AirFaas marketplace
AirFaas supplier portal
AirFaas project management

Tuomas Mattila
Business Development Manager
Schneider Electric

Boka en demo

Kontakt