Inga oönskade underleverantörer

AirFaas gör det möjligt för företag att genomföra en auditerings- och spårbarhetsuppföljning genom hela leveranskedjan, genom Tier 1, Tier 2 och så vidare. Allt i ett digitalt format, med automatiserade tredjepartsauditeringar och resultatindikatorer.

 Detta visualiserar hela leveranskedjan och ser till att inga oönskade leverantörer involveras. Kort sagt GPO, Global Process Ownership. Systemet säkerställer också spårbarhet av farliga ämnen i enlighet med RoHS och SVHC.

Boka en demo

Kontakt