AirFaas on kehitetty teollisuuden tarpeista lähtien ja viiden vuoden ajan hioen ja ominaisuuksia lisäten. Nyt palvelu toimii ja tehostaa yritysten toimintaa.

Combi Works on toiminut pilottikäyttäjänä jo useamman vuoden ajan. AirFaasin avulla he ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan 100% ilman lisäresurssien palkkaamista hallintoon ja operatiivisten tehtävien hoitoon. Samalla yritys on kyennyt keskittymään asiakasrajapintaan, digitalisoimaan hankintansa, kollaboroimaan partnereittensa kanssa siten, että asioita ei tehdä useaan kertaan. Ja kaikille asiakkaille on saatu asiakasportaali sekä alihankkijoille toimittajaportaali sekä laatupoikkeamien hallinta digitalisoitua samaan järjestelmään.

HUONE kehittää uuden sukupolven kokouspalveluita omissa kauniissa ja värikkäissä tiloissaan. HUONE poistaa tylsyyden kokouksista ja tuo niihin innovatiivisuutta sekä energiaa. HUONEen löydät nyt Helsingin lisäksi Singaporessa ja Kööpenhaminassa. HUONE on löytänyt AirFaasin kautta voiman uudistaa huonekalutuotantonsa. AirFaas mahdollisti kestävän kehityksen tuomisen osaksi tuotantoa, pienentää hiilijalanjälkeä uusilla tehtailla lähempänä heidän toimipaikkojensa paremmalla laadulla. HUONE onnistui löytämään uusia tehtaita Euroopassa, ja siirsi tuotantoansa Aasiasta. Näin he nopeuttivat valmistusaikoja ja pienensivät hiiljalanjälkeänsä. HUONEelle AirFaas Finance Loop oli myös tärkeä rahoitusisntrumentti vamlistuksessa.

Buukkaa demo

Ota yhteyttä