KYSYMYKSIÄ

JA VASTAUKSIA

AirFaas – Q&A

AirFaas on vallankumous. Tehtaille se on uusi tapa saavuttaa uusia asiakkaita globaalisti ja kasvaa niiden kanssa. Samalla tehtaat pienentävät hallintokustannuksiaan. Niiden ei myöskään tarvitse tehdä raskaita IT-investointeja.

 

AirFaasin admin-systeemi antaa työkalut hallinnoida alihankinnan projekteja, tarjouskylelyjä, tilaus- ja toimitusvahvistuksia, reklamaatioita/poikkeavuusprosesseja, lähetyksiä, varastoa, tuoteluetteloita ja hintalistoja. Kaikki tämä on ecosysteemimuodossa. Enää ei tehdä päällekkäisiä prosesseja toimitusketjussa.

 

Kaiken tämän lisäksi AirFaas tarjoaa rahoitusmahdollisuuden toimituksillesi (toimitusvahvistuksillesi). Enää ei sinun tarvitse rahoittaa asiakkaitasi (EU asiakkaat).

 

Paras asia viimeiseksi, AirFaas on globaali markkinapaikka ostaa tai myydä tuotteita. Laajentuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

AirFaas ei ole toiminnanohjausjärjestelmä, eikä se kilpaile sen kanssa. Se eliminoi tai vähentää tarvetta investoida ERP:iin, mikäli et ole sellaista jo hankkinut. Mutta mikäli sinulla jo on sellainen, voit integroitua AirFaasiin ja kytkeä yrityksesi ecosysteemin moodiin. Näin voit tehostaa toimitusketjusi toimintaa.

ERP’it ovat monimutlaisia järjestelmiä, eivätkä ne ole joustavia. Sitävastoin AirFaas on täydellinen ecosysteemi, joka hoitaa kaikki tuote- ja komponenttitarpeesi.

AirFaas ei sisällä kirjanpitoa eikä MES moduulia. Nykyinen ERP, kirjanpitosi tai MES-järjestelmäsi voidaan integroida AirFaasiin. Mikäli harkitsette ERP:n päivittämistä säästätte suuria summia implementoimalla ensin AirFaasin käyttöönne.

ERPIT, traditionaaliset toimittaja- ja asiakasportaalit ovat itse asiassa siiloja. Ne eivät kommunikoi vapaasti tai salli yhteistyötä niiden ulkopuolella. AirFaasin systeemiaskkitehtuuri on toisenlainen. Se on sinun oma järjestelmäsi, jossa voit hoitaa omaa liiketoimintaasi vapaasti ja josta ei informaatio karkaa muille, ellet sitten halua olla yhteistyössä jonkun kanssa. Työskennellessäsi partnereittesi kanssa järjestelmä peilaa transaktioita. Tämä tarkoittaa, että samalla kun luot ostotilauksen, AirFaas luo vastaavan toimitusvahvistuksen. Toimittajan tehtäväksi jää vain toimitusajan vahvistaminen. Vastaavasti, kun toimittajasi lähettää tilauksesi, järjestelmä informoi sinua automaattisesti lähetyksestä ja päivittää informaation varastoosi, kun olet vahvistanut sen. Sama logiikka toimii hintaluetteloiden, varastobinien, toimitusten/lähetysten ja eivastaavuuksien kohdalla. Kyseessä on ecosysteemi, joten se sallii sinun kaivautua syvemmälle ja löytää tuotteita Tasolta 1, Tasolta 2 ja Tasolta 3 ja olla yhteistyössä niiden toimittajien kanssa. Tämä ainutlaatuinen ominaisius on mahdollista vain AirFaasin systeemiarkkitehtuurin ansiosta, joka perustuu trasaktiopohjaiseen hinnoittelumalliin

 1. Buukkaa demo
 2. Autamme sinua avaamaan kaikki nykyiset asiakkaasi ja toimittajasi järjestelmässä.
 3. Perusta helposti komponenttisi järjestelmässä
 4. Rakenna helposti hintalistat järjestelmässä.
 5. Aloita AirFaasin käyttö

Maksa ainoastaan transaktioperusteisesti, ei kiinteitä kuluja.

Jossain vaiheessa muut yhtiöt saattavat yrittää rakentaa digitaalisia ecosysteemejä. Tämähän on mahdollista. Mutta silloin heidänkin järjestelmänsä integroituisisivat yhä suurempaan ecosysteemiin. Eli – liittyminen nyt ei ole riski.

ERPIT ja toimittajaportaalit ovat siiloja, joiden järjestelmä-, käyttö- ja integraatiokulut ovat kalliita.

 

AirFaas pohjautuu transaktioihin ja siten sen käyttöönotto on yksinkertainen prosessi, joka kestää vain viikkoja jopa suureltakin yhtiöltä. Eivätkä sen kulut ole korkeita, isollekaan yhtiölle.

 

Nämä kaksi ominaisuutta tekevät mahdolliseksi sen, että suuret yhtiöt voivat auditoida ja seurata läpi koko toimitusketjun transaktioita Tasolla 1, Tasolla 2 jne. Kaikki informaatio on digimuodossa, sisältäen kolmannen tahon käyttöauditoinnin tiedot ja saavutusindikaattorit.

 

Näin sinulla on mahdollisuus visualisoida toinitusketjusi ja voit varmistua siitä, että mitään ei-toivottuja valmistajia ei ole mukana prosessissa.

Olemme vannoutuneita alihankkijoita. Olemme oppineet historiasta, että kaikki uudistajamme ovat olleet tuotannon uudistajia. Emme voineet rajoittua vain markkinapaikkaan, se ei riittänyt meille.

 

Tiedämme, että valmistajat ja tehtaat toimivat vaativivassa toimintaympäristössä. Halusimme muuttaa tätä.

 

Loimme AirFaasin, jotta tehtaat ja ostajat voisivat käyttää ’samaa kieltä’ ja hoitaa kaikki valmistukseen liittyvät asiat yksinkertaisesti, olivat ne sitten piirustuksia, kategoroita, spesifikaatioita, laatukysymyksiä tai rahoitsasioita. AirFaasista tuli markkinoiden kehittynein admin-työkalu alihankintaan ja valmistukseen.

 

Haasteellista oli ottaa mukaan ei-standardoituja tuotteita ja tehdä mahdolliseksi niiden ostamisen ei-standardoiduissa pakkauksissa ja batcheissa/toimituserissä.

 

Ajattele vaikka Airbnb’ta, on helppo ymmärtää, mitä ostat, kun ostat 5 asuntoa. Miten tämä sama asia olisi, jos kyseessä olisi teollisuus?

 

Tähän kysymykseen voi vastata miljoonalla tavalla, mutta vastaus yksinkertaisimmillaan on AirFaas. KOMPLEKSISUUS MUUTTUU HELPPOUDEKSI!

 

Olemme ratkaisseet ongelman antamalla sinulle välineet helpottaa työtäsi lisäämällä läpinäkyvyyttä ja antamalla mahdollisuuden liittää olemassaolevat resurssisi uuteen ecosysteemiin. Se on ”Factory As A Service.

AirFaas tarjoaa kaikki välineet hallita sisääntulevaa ja ulosmenevää tuotantoketjua. AirFaasissa on:

 

 1. Alihankinnan projektihallinta
 2. Tarjouskyselyjen (RFQ) luominen ja niiden vertailu, tarjousarkisto
 3. Toimitustilausten (PO) ja ostovahvistusten (SO) hallinta, johon sisältyvät myöskin digitaaliset vahvistukset ja toimitusaikataulujen seuranta
 4. Globaalin prosessiomistajuuden (GPO) saavuttaminen
 5. Tuotekataloogi
 6. Varastonhallintamoduuli, sisältäen binit, jotka automaattisesti kytkeytyvät PO ja SO prosesseihin
 7. Epävastaavuuksien (nonconformity) hallinta
 8. Yhteydenpitoa varten kanava ja välineet (kuin Slack)
 9. Standardoidut toimitussopimukset
 10. Mahdollisuus kytkeytyä AirFaasin Finance Loopiin (rahoitusluuppi). Tämä on ensimmäinen laatuaan digitaalinen valmistuksen rahoitusväline.
 11. Toimittajaportaali
 12. Asiakasportaali
 13. Tehtävä kalenteri
 14. AirFaas valmistuksen markkinapaikka

Tehtaat selviävät ilman kalliita IT-investointeja, kuten ERP. Niillä on selkeä ja nykyaikainen kommunikaatiojärjestelmä, joka poistaa sekavat sähköpostiketjut. Niiden tarjouskyseyt on koottu yhteen läpnäkyvään järjestelmään ja ne voivat saada lisää liiketoimintaa käyttämällä avointa tarjouskyselypuulia, mikä on avoin B2B web-kauppa niiden asiakkaita varten. Tehtaat saavat globaalia näkyvyyttä.

 

AirFaas ratkaisee siiloutumisen ongelmat. Eri alojen edustajat, kuten laaduntarkkailu, hankinta, tuotanto ja after sales, pääsevät käsiksi läpinäkyvään ecosysteemiin ja sen kautta kaikkeen informaatioon ja kommunikaatioon. Heidän ei tarvitse pysytellä eristyneinä omissa kommunikaatiokanavissaan. Tämä nostaa yrityksen tehokkuuden aiva uudelle tasolle. Tämä vaikutus leviää koko toimitusketjuun, sillä voit varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa informaation.

Ostajat saavat käyttöönsä toimittajaportaalin, mitä kautta ne voivat hoitaa kaiken valmistuksen, yhdessä paikassa. Ne voivat valmistaa koneensa ja komponenttinsa omistamatta tehtaita, tuotantovälineitä tai palkkaamatta valmistamisen työntekijöitä. AirFaas-porttaali mahdollistaa valmistuksen globaalisti jo olemassaolevissa tuotantolaitoksissa kuten Airbnb tarjoaa majoitusta.

 

Aloita syöttämällä spesifikaatiosi AirFaasiin, ja pian jo saat ehdotuksia olemassaolevilta toimittajiltasi tai useammalta tarkoitukseesi soveliaalta tehtaalta, sisältäen logistiikan, distribuution, rahoituksen ja kokonaisbudjetin.

 

Opittuaan tuntemaan sinut järjestelmä takaa sinulle samat edut kuin valmistajillesikin – vähemmän hallinnollista työtä, helpompaa kommunikaatiota, eikä tarvetta raskaisiin IT-investointeihin.

Integraatiot ovat ehdottomasti mahdollisia. Siihen kaikki perustuukin. AirFaas on ecosysteemi ja kaikki edellä kuvatut edut tarkoittavat, että se paikkaa puutteet valmistusjärjestelmässäsi. Mikä taas tarkoittaa, että kaikki integraatiot ovat mahdollisia.

 

Voit itse päättää, voit aluksi pitämää järjestelmät erillään, ja kun olet valmis, toteuttaa kaikki integraatiot.

Meillä ei ole välittömiä kilpailijoita. AirFaas toimii nykyaikaisesti ja nopeasti. Joillain järjestelmämme osilla on kilpailijoita.Markkinapaikkamme kilpailee hankintaportaalien kanssa. Laatujärjestelmämme kilpailee eivastaavuus-järjestemien kanssa. Tarjousjärjestelmämme kilpailee osin ERP’ien ja e-kauppajärjestelmien kanssa. Mutta AirFaas on tehokkaampi. Ekosysteeminä ja nopeasti asennettavana, ilman kiinteitä kuluja toimivana järjestelmänä se on uniikki!

 

AirFaas on täysin desentralisoitu, mikä tekee siitä ainutlaatuisen mihin tahansa olemassaolevaan siiloperusteiseen järjestelmään, missä kaikki transaktiot kulkevat yhden keskusyrityksen kautta.

 

Kokeilu on helppoa, eikä siinä menetä mitään.

Tehtaat joutuvat usein rahoittamaan asiakkaitaan. Käyttämällä ”AirFaas-Finance Loop”-toimintoa teidän ei enää tarvitse tehdä sitä. Toki se vaatii normaalin rahoitusevaluaation ennen käyttöönottoa.

AirFaas löytää olemassaolevat tuotantolaitokset globaalisti. Käyttämällä niitä valmistaminen tehostuu. Tarve uusien tehtaitten rakentamiselle vähenee, eivätkä ne ole tuottamassa uusia hiilijalanjälkiä.

AirFaasin avulla pienet ja suuretkin yritykset voivat tulle globaaleiksi valmistajiksi tuottamalla lähellä markkinaa. Enää ei tarvitse valmistaa suuria etiä varastoon ja käyttää laajaa kuljetusketjua ympäri maapallon.

 

Ostaja taas voi käyttää markkinoita lähellä olevaa tuotantokapasiteettia, oli se sitten EU:ssa, Aasiassa, USA:ssa tai jossain muualla.

AirFaas on avoin ekosysteemi, mikä tarkoittaa, että kaikki sen käyttäjät näkevät sinut. Suoriutumalla hyvin toiminnassasi hyvä KPI nostaa sinut esille. AirFaas liikkuu maailmalla ja erityisesti sen kohdemaissa, esittämällä avainpuheenvuoroja teollisuuden tapahtumissa, hankkimassa uusia käyttäjiä ja järjestämällä omia tilaisuuksia. Tietysti voit itsekin vaikuttaa asiaan kertomalla, että olet menossa ’going digital’. Mitä enemmän tuot tätä esille, sitä sitä helpompaa on muitten löytää sinut! Toisin sanoen, tulet saamaan apua AirFaasin markkinointiponnisteluosta, ja tietenkin se riippuu sinusta itsestäsi. Voimme luvata sinulle, että saat etumatkaa niihin kilpailijoihisi nähden, jotka eivät vielä ole siirtyneet digiaikaan.

AirFaasia käyttämällä et menetä mitään. Se auttaa sinua digitalisoimaan busineksesi ja syventämään yhteistyötäsi partnerisi kanssa. Läpinäkyvyys ja helpompi digikommunikaatio vain tehostavat partneriutta. Eiväthän Google tai muut selaimetkaan ole saaneet parteretasi siirtymään muualle. AirFaas yksinkertaisesti parantaa suhdettanne, se ei huononna sitä.

AisFaas on täysin skaalautuva eikä siinä oikeastaan ole kasvun esteitä. Parasta on, että suurin kasvu tulee ’lumipalloefektinä’. Jokainen uusi tehdas, aloittaessaan AirFaasin käytön, tuo mukanaan kaikki adiakkaansa. Vastaavasti, kun asiakkaat liittyvät AirFaasiin, ne tuovat mukanaan omat valmistajansa. Tämä skaalautuvuus ja rahoitusvälineet antavat niin asiakkaalle kuin toimittajallekin vahvemmat taseet ja paremman gearingin.

AirFaas aloitti konseptin testaamisen viisi vuotta sitten. Tuotteina olivat mm. traktorit, kompaktorit, jäteshredderit, tuulimyllyn osat ja aurinkokennot. Tämä pilotti toteutettiin emoyhtiö Combi Worksin sisällä. Emoyhtiön juuret ovat 80-luvulla.

Yhtiömme perustettiin 2005 ja sen liikevaihto on 12 mEUR. Emme ole startup, joka pelkästään nojautuisi investointeihin. Olemme olleet mukana pitkään, ja aiomme jatkaa samaan tahtiin.

AirFaas ei eliminoi kaikkia valmisukseen liittyviä riskejä. Se luo paremman ja turvallisemman toimintaympäristön sitä varten. Esimerkiksi, jokainen järjestelmään liittyvä joutuu hyväksymään yleiset toimitusehdot, mikä varmistaa liiketoiminnalle vakaan juridisen pohjan. Enää ei tule tilannetta, jossa sinulla ei ole toimitussopimusta partnerisi kanssa.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi olemme järjestelmää rakentaessamme pitäneet huolta turvallisuudesta, skaalautuvuudesta ja globaalista peitosta. Järjestelmä on auditoitu ulkopuolisella taholla, mikä on Valtion Teknillinen tutkimuskeskus (VTT).

Vastaus on yksinkertainen, emme mitenkään. Sen sijaan käytämme automaattista, reaaliaikaista toimintoa evaluoidaksemme tehtaita ja asiakkaita, jotka ovat ekosysteemissä. Se tarkoittaa reaalisen kolmannen osapuolen evaluaatioita jokaisesta osanottajasta. Toisin sanoen, toiset järjestelmän käyttäjät toimivat myös auditoijinasi. Systeemi kerää informaatiota suoriutumisesta, näin voit nähdä, kuinka muut käyttäjät ovat suoriutuneet tehtävistään. Tämä on tehokkaampaa kuin luottaa vain omaan auditointiisi.

AirFaas on ainoa yksittäinen valmistusta koskeva innovaatio Henry Fordin ja massatuotannon aloittamisen jälkeen. Se ratkaisee toimitusketjun pullonkauloja joka tasolla. Se parantaa ketjun jokaisen osallistujan tuottavuutta.

OTA YHTEYTTÄ AIRFAAS-TUKEEN

TEL: +358 10 219 3080 | support@airfaas.com

Buukkaa demo

Ota yhteyttä