KYSYMYKSIÄ

JA VASTAUKSIA

AirFaas – Q&A

AirFaas on vallankumous. Tehtaille se on uusi tapa saavuttaa uusia asiakkaita globaalisti ja kasvaa niiden kanssa. Samalla tehtaat pienentävät hallintokustannuksiaan. Niiden ei myöskään tarvitse tehdä raskaita IT-investointeja.

 

AirFaasin admin-systeemi antaa työkalut hallinnoida alihankinnan projekteja, tarjouskylelyjä, tilaus- ja toimitusvahvistuksia, reklamaatioita/poikkeavuusprosesseja, lähetyksiä, varastoa, tuoteluetteloita ja hintalistoja. Kaikki tämä on ecosysteemimuodossa. Enää ei tehdä päällekkäisiä prosesseja toimitusketjussa.

 

Kaiken tämän lisäksi AirFaas tarjoaa rahoitusmahdollisuuden toimituksillesi (toimitusvahvistuksillesi). Enää ei sinun tarvitse rahoittaa asiakkaitasi (EU asiakkaat).

 

Paras asia viimeiseksi, AirFaas on globaali markkinapaikka ostaa tai myydä tuotteita. Laajentuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

AirFaas ei ole toiminnanohjausjärjestelmä, eikä se kilpaile sen kanssa. Se eliminoi tai vähentää tarvetta investoida ERP:iin, mikäli et ole sellaista jo hankkinut. Mutta mikäli sinulla jo on sellainen, voit integroitua AirFaasiin ja kytkeä yrityksesi ekosysteemi-moodiin. Näin voit tehostaa toimitusketjusi toimintaa.

ERP’it ovat monimutkaisia järjestelmiä, eivätkä ne ole joustavia. Sitä vastoin AirFaas on täydellinen ekosysteemi, joka hoitaa kaikki tuote- ja komponenttitarpeesi.

AirFaas ei itsessään sisällä kirjanpitoa eikä MES-moduulia. Nykyinen ERP, kirjanpitosi tai MES-järjestelmäsi voidaan integroida AirFaasiin. Mikäli harkitsette ERP:n päivittämistä säästätte suuria summia implementoimalla ensin AirFaasin käyttöönne.

ERP’it sekä perinteiset toimittaja- ja asiakasportaalit ovat itse asiassa siiloja. Ne eivät kommunikoi vapaasti tai salli yhteistyötä niiden ulkopuolella. AirFaasin järjestelmäarkkitehtuuri on toisenlainen. Se on toisaalta sinun oma järjestelmäsi, jossa voit hoitaa omaa liiketoimintaasi vapaasti ja josta ei informaatio karkaa muille, ellet itse valitse jakaa sen yhteistyössä jonkun kanssa. Toisaalta taas työskennellessäsi partnereittesi kanssa järjestelmä peilaa transaktioita ja varmistaa, että työtä ei tehdä kahteen kertaan toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa, että samalla kun luot ostotilauksen, AirFaas luo vastaavan toimitusvahvistuksen. Toimittajan tehtäväksi jää vain toimitusajan vahvistaminen. Vastaavasti, kun toimittajasi lähettää tilauksesi, järjestelmä informoi sinua automaattisesti lähetyksestä ja päivittää informaation varastoosi, kun olet tehnyt vastaanoton. Sama logiikka toimii hintaluetteloiden, varastobinien, toimitusten/lähetysten ja laatupoikkeamien kohdalla. Kyseessä on ekosysteemi, joten se sallii sinun kaivautua syvemmälle ja seurata tuotantoa läpi toimitusketjun Tier 1, Tier 2, Tier 3 jne. ja seurata valmistustasi toimittajien kanssa. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus on mahdollista vain AirFaasin järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta, joka perustuu transaktiopohjaiseen hinnoittelumalliin.

 1. Buukkaa demo
 2. Autamme sinua avaamaan kaikki nykyiset asiakkaasi ja toimittajasi järjestelmässä.
 3. Perusta helposti komponenttisi järjestelmässä.
 4. Rakenna helposti hintalistat järjestelmässä.
 5. Aloita AirFaasin käyttö.

Maksa ainoastaan transaktioperusteisesti, ei kiinteitä kuluja.

Jossain vaiheessa muut yhtiöt saattavat yrittää rakentaa digitaalisia ekosysteemejä. Tämähän on mahdollista. Mutta silloin heidänkin järjestelmänsä integroituisisivat yhä suurempaan ekosysteemiin. Eli – liittyminen nyt ei ole riski.

ERP’it ja toimittajaportaalit ovat siiloja, joiden järjestelmä-, käyttö- ja integraatiokulut ovat kalliita.

 

AirFaas pohjautuu transaktioihin ja siten sen käyttöönotto on yksinkertainen prosessi, joka kestää vain viikkoja jopa suureltakin yhtiöltä. Eivätkä sen kulut ole korkeita, isollekaan yhtiölle.

 

Nämä kaksi ominaisuutta tekevät mahdolliseksi sen, että suuret yhtiöt voivat auditoida ja seurata koko toimitusketjunsa transaktioita läpi ketjun Tier 1, Tier 2 tasolle jne. Kaikki informaatio on digimuodossa, sisältäen kolmansien tahojen käyttöauditoinnin tiedot ja KPI:t.

 

Näin sinulla on mahdollisuus visualisoida toimitusketjusi ja voit varmistua siitä, että ei-toivottuja valmistajia ei ole mukana ketjussa.

Tiimimme koostuu kokeneista teollisuuden valmistuksen alihankkijoista. Olemme oppineet kokemuksesta, kaikki perustajamme ovat olleet tuotannon uudistajia. Emme voineet rajoittua vain markkinapaikaksi, koska se ei sovi teolliseen liiketoimintaan.

 

Tiedämme, että valmistajat ja tehtaat toimivat vaativissa toimintaympäristöissä. Halusimme muuttaa tätä.

 

Loimme AirFaasin, jotta tehtaat ja ostajat voisivat käyttää ’samaa kieltä’ ja hoitaa kaikki valmistukseen liittyvät asiat yksinkertaisesti, olivat ne sitten piirustuksia, kategoroita, spesifikaatioita, laatukysymyksiä tai rahoitusasioita. AirFaasista tuli markkinoiden kehittynein admin-työkalu alihankintaan ja valmistukseen.

 

Haasteellista oli ottaa mukaan ei-standardoituja tuotteita ja tehdä mahdolliseksi niiden ostamisen ei-standardoiduissa valmistusmuodoissa ja toimituserissä.

 

Esimerkkinä, ajattele vaikka Airbnb’ta. On helppo ymmärtää, mitä ostat, kun vuokraat asunnon 5 kuvan perusteella. Mutta sama ajatusmalli, ei toimi teollisuudessa. 5 kuvaa tehtaasta ei kerro alihankkijasta paljoakaan.

 

Tähän kysymykseen voi vastata miljoonalla tavalla, mutta vastaus yksinkertaisimmillaan on AirFaas. KOMPLEKSISUUS MUUTTUU HELPPOUDEKSI!

 

Olemme ratkaisseet ongelman antamalla sinulle välineet helpottaa työtäsi lisäämällä läpinäkyvyyttä ja antamalla mahdollisuuden liittää olemassa olevat resurssisi uuteen ekosysteemiin. Tämä kaikki on mahdollistaa ”Factory As A Service” -filosofian

AirFaas tarjoaa kaikki välineet hallita sisääntulevaa ja ulosmenevää tuotantoketjuasi. AirFaasissa on:

 

 1. Alihankinnan projektihallinta
 2. Tarjouskyselyjen (RFQ) luominen ja niiden vertailu, tarjousarkisto
 3. Toimitustilausten (PO) ja ostovahvistusten (SO) hallinta, johon sisältyvät myöskin digitaaliset vahvistukset ja toimitusaikataulujen seuranta
 4. Globaalin prosessiomistajuuden (GPO) saavuttaminen
 5. Tuotekatalogi
 6. Varastonhallintamoduuli, sisältäen binit, jotka automaattisesti kytkeytyvät PO ja SO prosesseihin
 7. Laatupoikkeamien (nonconformity) hallinta
 8. Yhteydenpitoa varten kanava ja välineet, joka automaattisesti viestittää tapahtumista (kuin Teams)
 9. Standardoidut toimitussopimukset
 10. Mahdollisuus kytkeytyä AirFaasin Finance Loopiin (rahoitusluuppi). Tämä on ensimmäinen laatuaan, digitaalinen valmistuksen rahoitusväline.
 11. Toimittajaportaali
 12. Asiakasportaali
 13. Tehtäväkalenteri
 14. AirFaas Market - valmistuksen markkinapaikka

Tehtaat selviävät ilman kalliita IT-investointeja, kuten ERP. Niillä on selkeä ja nykyaikainen kommunikaatiojärjestelmä, joka poistaa sekavat sähköpostiketjut. Niiden tarjouskyselyt on koottu yhteen läpinäkyvään järjestelmään ja ne voivat saada lisää liiketoimintaa käyttämällä avointa tarjouskysely-markkinaa. Tämä on avoin B2B web-kauppa käyttäjiä varten. Tehtaat saavat globaalia näkyvyyttä.

 

AirFaas ratkaisee siiloutumisen ongelmat. Eri alojen edustajat, kuten laaduntarkkailu, hankinta, tuotanto ja after sales, pääsevät käsiksi läpinäkyvään ekosysteemiin ja sen kautta kaikkeen informaatioon ja kommunikaatioon. Heidän ei tarvitse pysytellä eristyneinä omissa kommunikaatiokanavissaan. Tämä nostaa yrityksen tehokkuuden aivan uudelle tasolle. Tämä vaikutus leviää koko toimitusketjuun, sillä voit varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa informaation.

Ostajat saavat käyttöönsä toimittajaportaalin, jota kautta ne voivat hoitaa kaiken valmistuksen, yhdessä paikassa. Ne voivat valmistaa koneensa ja komponenttinsa omistamatta tehtaita, tuotantovälineitä tai palkkaamatta valmistamisen työntekijöitä. AirFaas-alusta mahdollistaa valmistuksen globaalisti jo olemassa olevissa tuotantolaitoksissa kuten Airbnb tarjoaa majoitusta.

 

Aloita syöttämällä spesifikaatiosi AirFaasiin, ja pian jo saat ehdotuksia olemassa olevilta toimittajiltasi tai useammalta tarkoitukseesi soveliaalta tehtaalta, sisältäen logistiikan, kuljetuksen, rahoituksen ja kokonaisbudjetin.

 

Kun olet tehnyt käyttöönoton järjestelmä takaa sinulle samat edut kuin valmistajillesikin – vähemmän hallinnollista työtä, helpompaa kommunikaatiota, eikä tarvetta raskaisiin IT-investointeihin. Pääset parantamaan yrityksesi tuottavuutta kymmenillä prosenteilla.

Integraatiot ovat ehdottomasti mahdollisia. Siihen kaikki perustuukin. AirFaas on ekosysteemi ja kaikki edellä kuvatut edut tarkoittavat, että se paikkaa puutteet valmistusjärjestelmässäsi. Ja yhdellä AirFaas-integraatiolla olet heti yhdistetty kaikkiin nykyisiin ja tuleviin AirFaas-käyttäjiin kasvattaen omia toimintamahdollisuuksiasi huomattavasti. Näin saat yhdestä integraatiosta aivan uuden tasoista hyötyä.

 

Mutta voit itse helposti päättää, voit aluksi pitämää järjestelmät erillään, ja kun olet valmis, toteuttaa kaikki integraatiot.

Meillä ei ole välittömiä kilpailijoita, jotka yhdistävät kokonaisuuden näin. AirFaas toimii nykyaikaisesti ja nopeasti. Joillain järjestelmämme osilla toki on kilpailijoita. Markkinapaikkamme kilpailee hankintaportaalien kanssa. Laatujärjestelmämme kilpailee laatupoikkeamajärjestelmien kanssa. Tarjousjärjestelmämme kilpailee osin ERP’ien ja e-kauppajärjestelmien kanssa. Mutta AirFaas on tehokkaampi, kokonaisvaltaisempi ja nostaa tuottavuuttasi aivan toisenlaiselle tasolle. Ekosysteeminä ja nopeasti asennettavana, ilman kiinteitä kuluja toimivana järjestelmänä se on uniikki!

 

AirFaas on täysin desentralisoitu, mikä tekee siitä ainutlaatuisen mihin tahansa olemassa olevaan siiloperusteiseen järjestelmään vertailtaessa, missä kaikki transaktiot kulkevat yhden keskusyrityksen kautta.

 

Kokeilu on helppoa, eikä siinä menetä mitään.

Tehtaat joutuvat usein rahoittamaan asiakkaitaan. Käyttämällä ”AirFaas-Finance Loop”-toimintoa teidän ei enää tarvitse tehdä sitä. Toki se vaatii normaalin rahoitustaarkastuksen ennen käyttöönottoa, mutta näin saat kassarahoituksen siirrettyä oikeille tahoille, pankeille.

AirFaas löytää olemassa olevat tuotantolaitokset globaalisti. Käyttämällä niitä valmistaminen tehostuu. Tarve uusien tehtaitten rakentamiselle vähenee, eivätkä ne ole tuottamassa uusia hiilijalanjälkiä. Samalla valmistus siirtyy lähemmäs kysyntää, kuljettaminen vähenee samoin kuin turha varastointi ja hävikki. Yrityksesi voittaa samalla kun autat ympäristöä.

AirFaasin avulla pienet ja suuretkin yritykset voivat tulle globaaleiksi valmistajiksi tuottamalla lähellä markkinaa. Enää ei tarvitse valmistaa suuria eriä varastoon ja käyttää laajaa kuljetusketjua ympäri maapallon. Toisaalta olet valmistautunut ja suojautunut tulipalotilanteita varten aivan uudella tavalla.

 

Ostaja taas voi käyttää markkinoita lähellä olevaa tuotantokapasiteettia, oli se sitten EU:ssa, Aasiassa, USA:ssa tai jossain muualla.

AirFaas on avoin ekosysteemi, mikä tarkoittaa, että kaikki sen käyttäjät näkevät sinut. Suoriutumalla hyvin toiminnassasi hyvä KPI nostaa sinut esille. AirFaas liikkuu maailmalla ja erityisesti kohdemaissasi, me olemme usein pitämässä avainpuheenvuoroja teollisuuden tapahtumissa, hankkimassa uusia käyttäjiä ja järjestämällä omia tilaisuuksia. Tietysti voit itsekin vaikuttaa asiaan kertomalla, että olet digitalisoitumassa, ’going digital’. Mitä enemmän tuot tätä esille, sitä helpompaa on muitten löytää sinut! Toisin sanoen, tulet saamaan apua AirFaasin markkinointiponnisteluista, ja tietenkin se riippuu sinusta itsestäsi. Voimme luvata sinulle, että saat etumatkaa niihin kilpailijoihisi nähden, jotka eivät vielä ole siirtyneet digiaikaan.

AirFaasia käyttämällä et menetä mitään. Se auttaa sinua digitalisoimaan busineksesi ja syventämään yhteistyötäsi partnerisi kanssa. Läpinäkyvyys ja helpompi digikommunikaatio vain tehostavat partneriutta. Eiväthän Google tai muutkaan selaimet ole saaneet partnereitasi siirtymään muualle. AirFaas yksinkertaisesti parantaa suhdettanne, se ei heikennä sitä.

AirFaas on täysin skaalautuva eikä siinä oikeastaan ole kasvun esteitä. Parasta on, että suurin kasvu tulee ’lumipalloefektinä’. Jokainen uusi tehdas, aloittaessaan AirFaasin käytön, tuo mukanaan kaikki asiakkaansa. Vastaavasti, kun asiakkaat liittyvät AirFaasiin, ne tuovat mukanaan omat valmistajansa. Tämä skaalautuvuus sekä rahoitusvälineet antavat niin asiakkaalle kuin toimittajallekin vahvemmat taseet ja paremman omavaraisuusasteen.

AirFaas aloitti konseptin testaamisen viisi vuotta sitten. Tuotteina olivat mm. traktorit, kompaktorit, jätesilppurit, tuulimyllyn osat ja aurinkokennot. Nämä toteutettiin Combi Works-yhtiön avulla. Emoyhtiön juuret ovat 80-luvulla.

Yhtiömme perustettiin 2005 ja sen liikevaihto on 12 mEUR. Emme ole startup, joka pelkästään nojautuisi investointeihin. Olemme olleet mukana pitkään, ja aiomme jatkaa samaan tahtiin. Meillä on pitkällinen kokemus nimenomaan teollisesta alihankinnasta.

AirFaas ei eliminoi kaikkia valmistukseen liittyviä riskejä. Se luo paremman ja turvallisemman toimintaympäristön sitä varten. Esimerkiksi, jokainen järjestelmään liittyvä joutuu hyväksymään yleiset toimitusehdot, mikä varmistaa liiketoiminnalle vakaan juridisen pohjan. Enää ei tule tilannetta, jossa sinulla ei ole toimitussopimusta partnerisi kanssa.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi olemme järjestelmää rakentaessamme pitäneet huolta turvallisuudesta, skaalautuvuudesta ja globaalista peitosta. Järjestelmä on auditoitu myös ulkopuolisella taholla, eli Valtion Teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on tutkinut järjestelmän turvallisuutta ja skaalautuvuutta hyvin arvosanoin.

Vastaus on yksinkertainen, emme aina etukäteen voi. Sen sijaan käytämme automaattista, reaaliaikaista toimintoa evaluoidaksemme tehtaita ja asiakkaita, jotka ovat ekosysteemissä. Se tarkoittaa reaalisen kolmannen osapuolen evaluaatioita jokaisesta osanottajasta. Toisin sanoen, toiset järjestelmän käyttäjät toimivat myös auditoijinasi. Systeemi kerää informaatiota suoriutumisesta, näin voit nähdä, kuinka muut käyttäjät ovat suoriutuneet tehtävistään. Tämä on tehokkaampaa kuin luottaa vain omaan auditointiisi.

AirFaas on suurin valmistusta koskeva innovaatio Henry Fordin ja massatuotannon aloittamisen jälkeen. Se ratkaisee toimitusketjun pullonkauloja joka tasolla. Se parantaa ketjun jokaisen osallistujan tuottavuutta.

OTA YHTEYTTÄ AIRFAAS-TUKEEN

TEL: +358 10 219 3080 | support@airfaas.com

Buukkaa demo

Ota yhteyttä